Walne Zebranie 2017

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Członkowie zwyczajni

Rejestracja zakończona 25.01.2017 23:45

zakończona

Członkowie wspierający

Rejestracja zakończona 25.01.2017 23:45

zakończona

Opis wydarzenia

Nadchodzące Walne Zebranie będzie miało charakter sprawozdawczy za rok 2016, przedyskutujemy także plany stowarzyszenia na rok 2017.

Planowany porządek obrad znajduje się na stronie www.sak.org.pl
Ci z Państwa, którzy nie mogą wziąć udziału w zebraniu osobiście, mogą przekazać pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania i głosowania przez wybraną osobę - innego członka SAK (formularz na stronie: www.sak.org.pl).

Po zebraniu dla chętnych zaplanowany jest wspólny ciepły posiłek (koszty pokrywane indywidualnie). Będzie to doskonała okazja do wzajemnej integracji w ramach stowarzyszenia.

Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 28.01.2017 12:00
Zakończenie: 28.01.2017 16:00

Q Hotel Plus Wrocław, ul. Zaolziańska 2; wskazówki dojazdu: http://tiny.pl/gdjd4

Strona wydarzenia:
www.sak.org.pl

Udostępnij znajomym:

Organizator
Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

Kowieńska 19
51-351 Wrocław

biuro@sak.org.pl
696157000